ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ

Desimal İnşaat, mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri gibi projenin tüm safhalarında öncelikli olarak İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi ve sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir.
 
Amacımız, tüm projelerimizde önleyici tedbirler alıp ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Desimal İnşaat, İSG hedefleri doğrultusunda;

* İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili uymak zorunda olduğumuz yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
* İş güvenliği ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip ederek sürekli iyileştirilmelerini sağlamayı,
* Teknik ve ticari olanaklarımız doğrultusunda iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir kullanmayı,
* İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak iş sağlığı güvenliği risklerini belirlemeyi, bu riskleri gerekli önlemlerle kabul edilebilir seviyeye indirerek SIFIR iş kazası hedefine ulaşmayı,
* Tüm çalışanlarımızı,  tedarikçilerimizi,  taşeronlarımızı iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda bilgi akışı ve eğitimlerle sürekli bilinçlendirmeyi taahhüt eder.

Rev:0
Tarih: 12.05.2015 

 
© Copyright 2015 Desimal İnşaat