TEKNOLOJİ VE SERVİSLER

DESIMAL, sektöründeki teknolojik gelişimleri yakından takip etmekte ve teknik fizibiltesi sonucu kalite, zaman ve maliyete ışık tutan yenilikleri tereddüt etmeden uygulamada liderdir. Teknolojik yapabilirliğini bilgi birikimi ile paralel geliştirmektedir. Mevcut durumu geliştir, öğrenme noktalarını oluştur, öğrenileni yeni çalışmalara yansıt ve yaygınlaştır felsefesini bu amaca yönelik kullanmaktadır. Bu felsefe ile kalite beklentisi / maliyet faktörünü başarılı bir şekilde yönetebilmektedir.

 
© Copyright 2015 Desimal İnşaat